ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


แพ็คเก้ตคระกรุ๊ปทัวร์

                          รองรับลูกค้าตั้งแต่จำนวน 30 ท่าน ถึง 200 ท่าน

แพ็คเก็ต 1 คืน 2 วัน

มีรายการดังนี้

 

1.ที่พัก ( ห้องแอร์ พักห้องละ 2 - 4 ท่าน ) หรือ กรณีลูกค้าจำนวนมากพักห้องละ 6 ท่านและพักรวม 12 ท่าน

2.อาหารเช้า 1 วัน ( จัดบุฟเฟร์ )

3.อาหารเที่ยง 1 วัน (จัดเซ็ตโต๊ะ )

4.อาหารเย็น 1 วัน  ( จัดเซ็ตโต๊ะ )

5.ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ไป+กลับ (ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ )

6.รถตู้ รับ+ส่ง (จากท่าเรือ - รีสอร์ท และ จากรีสอร์ท - ท่าเรือ )

7.ดำน้ำดุปะการัง หรือ เที่ยวน้ำตก ( จ่ายเพิ่ม )

แพ็คเก็ต 2 คืน 3 วัน

มีรายการดังนี้

1.ที่พัก ( ห้องแอร์ พักห้องละ 2 - 4 ท่าน ) หรือ กรณีลูกค้าจำนวนมากพักห้องละ 6 ท่านและพักรวม 12 ท่าน

2.อาหารเช้า 2 วัน ( จัดบุฟเฟร์ )

3.อาหารเที่ยง 2 วัน ( ทานที่รีสอร์ท 1 วัน และทานที่เรือดำน้ำ 1 วัน )

4.อาหารเย็น 2 วัน  ( จัดเซ็ตโต๊ะ )

5.ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ไป+กลับ (ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ )

6.รถตู้ รับ+ส่ง (จากท่าเรือ - รีสอร์ท และ จากรีสอร์ท - ท่าเรือ )

7.ดำน้ำดุปะการัง หมุ่เกาะหวาย หรือ หมุ่เกาะรัง ( โดยเรือใหญ่ หรือ เรือ Speed boat )

หมายเหตุ 

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามต้องการ ติดต่อเราทางเบอร์โทรหรือ Email บนหน้าเว้บไซต์

 1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................